In 1979 zijn wij als Stichting Novos gestart om sport- en beweegactiviteiten mogelijk te maken voor mensen met een beperking. DIT JAAR BESTAAT NOVOS 40 JAAR!

Als Stichting vinden wij het belangrijk om daar even bij stil te staan. We willen dan ook graag een activiteit plannen voor onze leden, de familie, de organisaties waarin zij wonen en natuurlijk voor onze vrijwilligers die bij Novos betrokken zijn.

Wij zijn hiervoor op zoek naar sponsors die ons hierin willen steunen.

In bijgaande brief met antwoordstrookje maken we duidelijk wie Novos is, waar we voor staan en de reden waarom wij u als sponsor benaderen.

Het zou fijn zijn als u de brief door zou willen lezen en u aan zou melden als sponsor van onze Stichting. Wij zijn dankbaar dat we onze leden al zo lang sport kunnen aanbieden maar wij kunnen alle hulp daarbij gebruiken.

Namens Stichting Novos

Gerda van Santen, Secretaris Novos 
Alex Rietveld, Penningmeester Novos